DOĞRU TERCİH, ÜSTÜN TECRÜBE
Vekalet Formu Çıktısı Al Pencereyi Kapat

Vekaletname Bilgileri

Avukat ile müvekkili arasındaki ilişkinin hukuki anlamda niteliği vekâlettir. Avukatın müvekkili adına işlem yapabilmesi için mutlaka bir vekâletname ile vekil olarak atanması gerekmektedir.

Avukata verilecek vekâletname Noterde (Yurtdışında Konsolosluklarda) düzenlenir.
Büromuz adına düzenlenen vekâletnameler için gerekli belgeler şunlardır;

Vekiller

AV TUĞBA AKPINAR
ADRES MELTEM MAH İSMAİL BAHA SÜRELSAN CAD ÖZARI APT K:4 D:12 MURATPAŞA ANTALYA

Vekâlet Türü: Genel Dava Vekâleti (Boşanma davası haricindeki tüm davalar için)

Yetkiler

Ahzu kabz, sulh ve ibra, hâkimin reddi, davanın tamamının ıslahı, yemin teklifi, yemini kabul, iade veya reddi, haczin fekki, iflas talebi, tahkim ve hakem sözleşmesi imzalama, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifi ve bunlara muvafakat, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına müracaat, davadan ve kanun yollarından, temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, yargılamanın iadesi talebinde bulunma, hakimlerin fiilleri nedeniyle Devlet aleyhine tazminat davası açma, icra satışlarına girme, pey sürme, teminat yatırma, ihale edilen malları teslim alma, bankalara çek ibraz etmeye, çek bedellerini tahsile, çekleri cirolamaya, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapmaya, banka sorumluluk bedelini tahsile birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

Vekalet Türü : Boşanma Davası Vekalet

Yetkiler

Eşim ................................’in bana karşı açtığı ve/veya açacağı boşanma davası ile benim ona karşı açtığım ve/veya açacağım boşanma davası veya diğer bilumum davalardan dolayı, ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

Gerekenler

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı yada pasaport gibi geçerli bir resmi kimlik ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekâletnamesi için en az iki adet fotoğraf gerekmektedir. 

Şirketler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur.

.Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.Yurt dışındaki Türk vatandaşları T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise düzenlenen ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.
Akpınar Avukatlık Biz Kimiz ?
Müvekkillerine hukukun birçok dalında destek ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Antalya'da kurulmuş olan Akpınar Avukatlık birosu, değişen yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlayarak, Türkiye’de ve yurtdışında yer alan müvekkillerine, hukukun her alanında avukatlık Bürosu ve danışmanlık hizmeti sunan, alanında uzman bir hukuk Bürosudur. Müvekkilleri ile güçlü bir iletişimin zorunluluğuna inanan Akpınar Avukatlık Bürosu kadrosundaki avukatlar en az bir yabancı dile tam hakim olup, akademik çalışmalarını sürdürerek, ulusal ve uluslararası işlemlerde, hukukun her alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hızlı ve etkin çözümler sunmaktadırlar. Her daim müvekkilleri lehine etkin hukuki ve fiili sonuçlar elde etmek gayesiyle çalışan Akpınar Avukatlık Bürosu, kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği istikrarlı başarı ivmesi ve kendi bünyesinde barındırmış olduğu tecrübeli ve dinamik kadrosu ile müvekkillerine gururla hizmet vermekte ve uzman kadrosunu hergün daha da genişletmektedir.
Daha Fazla >
Tüm idari organizasyonlarımız, müvekkillerimize daha özel ve sağlıklı hizmetler sunabilmemiz adına alanına özel eğitim ve deneyimli personellerden oluşturulmuş departmanlar üzerine kurulmuştur. Tüm departmanlar müvekkil dosyalarının, işlerinin niteliğine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir. Verimliliğimiz ve başarı oranlarımız aylık olarak, departmanların ve çalışanlarımızın bireysel performans hedeflerinin ölçümlerine dayandırılarak analiz edilme ve daima geliştirilmektedir.
Faaliyet Alanlarımız Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
services TİCARET HUKUKU Büromuz, gerçek ve tüzel kişilere ticaret hayatında karşılaşabilecekleri her tür uyuşmazlıkta, örneğin şirket birleşmeleri / devralmaları, icra-iflas ve yeniden yapılandırma, şirket genel kurul takipleri, kambiyo senetlerinin tedavülü, kira sözleşmelerinin hazırlanması/revize edilmesi ve gayrimenkul alımı/satımı konularıyla beraber şirketler hukukunun ilgilendirdiği bütün alanlarda hukuki yardım sağlamaktadır.
services İCRA VE İFLAS HUKUKU Büromuzda para alacaklarının tahsili yanında, taşınmazların tahliye ve teslimi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, çocuk teslimi ile kişilere iflas hukuku neticesinde uygulanacak hükümlere ilişkin olarak genel anlamda hukuki yardım sağlıyoruz.
services AİLE HUKUKU Büromuzda, aile hukuku ile ilgili dava takiplerinin yanında, tarafların sulhe teşvik edilmeleri, boşanmadan kaynaklanan maddi – manevi tazminat davaları, isim tahsisi, evlatlık ilişkisi kurulması, anlaşmalı boşanma davaları, aile protokollerinin hazırlanması, boşanma davaları sonucu oluşacak nafaka alacaklarının tahsili, velayet ve vesayet konularında müvekkilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hukuki yardım sağlanmaktadır.
services İŞ HUKUKU Büromuz, özellikle işveren tarafında iş davalarının takibini yapmaktadır. İşveren vekilliği yanında, genel olarak işveren ile işçi arasında ortaya çıkan sorunlarda taraflara hukuki yardım sağlıyoruz. Bununla beraber, işverenin iş idaresi ile ilgili ihtiyacı olan iş sözleşmelerinin (Belirsiz Süreli / Belirli Süreli) hazırlanması veya bu sözleşmelerin revize edilmesi ile işçi kıdem, ihbar tazminatı, ücret nevinden alacak davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları konularında müvekkillerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.
services CEZA HUKUKU Ceza Hukukunda tarafımızdan tüm hukuki sürecin ele alındığı, savunma kutsallığı başta olmak üzere her açıdan Sanık/Katılan olan yargılamanın süjelerine hukuki destek sağlanmaktadır. Ceza avukatı olarak yapılan tüm çalışmalarda özgün, gerçekçi ve doğru yolda ilerleyen savunma hakkının kutsallığını sonuna kadar takip eden ceza avukatlarına sahip Akpınar Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu olarak daima hizmetinizdeyiz.
services BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.
Avukatlarımız Tuğba AKPINAR
Duygu İMRE
Oğuzhan Yaşar UYAR
Derya ÇÖL
GÖKHAN KAYSILI
Personelimiz Mustafa AKPINAR (Ofis Yöneticisi)
Ayhan KALE (Yazı İşleri)
Uğur Emre GÜLER (Takip Elemanı)
İbrahim ÇOLAK (Adliye Takip Elemanı)
Alper YILMAZ (Adliye Takip Elemanı)
Yavuz Arslan YÖRÜKER (Lojistik)
Dilek ERKOÇAK (Sekreter)
Bize Ulaşın Tüm Sorularınız İçin Destek Alın Uzman Danışmanlarımızdan Destek Alın ve Sorularınıza Yanıt Bulun
+90 242 346 1660 | +90 541 691 7887
+90 242 346 1640
akpinaravukatlik@gmail.com
Uluslararası Düzeyde Hizmet Ulusal ve Uluslararası Başarı İçin world
Bizi Takip Edin Sosyal Medyada Bizi Takip Edin Bizi Sosyal Medyada Takip Ederek Tüm Güncel Haberler Konusunda Bilgi Alabilirsiniz
Bize Yazın En Kısa ve Hızlı Destek